Informācija juridiskām personām


Te Jūs varat iepazīties ar mūsu līgumu paraugiem:

- Preču piegādes līgums

-
Telekomunikāciju iekārtas uzstādīšanas līgums

- Apkalpošanas līgums

- Datortīkla projektēšanas un instalācijas līgums

- Pakalpojumi