Teka telekom

ES fondu atbalsta projekts

11.11.2008. mēs esam noslēguši līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par ES fondu atbalsta projektu "SIA "TEKA telekom" darbinieku kvalifikācijas celšana". Projekta Nr.AKA/1.3.1.1.4/08/01/452.

ES fondu atbalsta projekta ietvaros SIA TEKA telekom darbinieki ir apmeklējuši sekojošas apmācības:

1. No 2008.gada 16. līdz 17.decembrim ir izgājuši pirmo apmācību "Uzņēmuma finanšu pārvaldības efektivitāte".

2. Laikā no 2009.gada 3. līdz 4.februārim mūsu darbinieki ES fondu atbalsta projekta ietvaros apmeklēja apmācības "Taupīga stratēģija sarežģītā biznesa vidē".

3. Mūsu speciālisti 2009.gada 26. un 27.februārī apguva jaunas zināšanas ES fondu atbalsta apmacībās "Lokālo vara datortīklu projektēšana un uzstādīšana, izmantojot 3M Volition kabeļu sistēmu".

4. Esam paaugstinājuši pārdošanas mākslu apmācībās "Pārdot dārgi" (03.-04.03.2009).

5. Ar ES fondu atbalsta projekta palīzību mūsu darbinieki piedalījās apmācībās "Praktiskais menedžeris" (16.-17.03.2009).

6. 2009.gada 11. un 12.maijā SIA "TEKA telekom" darbinieki izgāja apmācības kursos "Lieliska servisa menedžments: kā noturēt klientus".

7. Paaugstinājām savas zināšanas 2009.gada 7. un 14.maijā kursos "Uzņēmuma darbības finanšu-ekonomiskā analīze ar MS Excel palīdzību".

8. TEKA telekom darbinieks no 15.05.2009. līdz 22.05.2009. apguva zināšanas Sankt-Pēterburgā kursos "HiPath Pro Center V7.0 Basic priekš servisa".

9. 2009.gada 28. un 29.maijā mūsu darbineki apmeklēja kursus "Lokālo optisko dastortīklu projektēšana un uzstādīšana, izmantojot 3M Volition kabeļu sistēmu".

10. Ar Siemens Enterprise Communication Oy Latvijas fil. paldzību veicām WEB apmācību "Produkta "HiPath Open Office padziļinātais kurss"", norises laiks 28.10.2009-11.11.2009.

11. TEKA telekom darbinieki no 30.11.2009. līdz 18.12.2009. apguva zināšanas Maskavā Siemens Enterprise Communication kursos "HiPath 4000 priekš servisa".