Projekta nosaukums:

Datortīklu kabeļu sistēmas un savienojumu rekonstrukcijas darbi

Pasūtītājs:

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Izpildītājs:

SIA “TEKA telekom”, reg.Nr.40003341785, Maija iela 8, Rīga, LV-1006

Projekta apjoms (EUR):  49847,73

Projekta apraksts: Pilnībā rekonstruēta datortīklu kabeļu sistēma

Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada februāra mēneša  līdz 2016.gada aprīļa mēnesim

Nodrošināto piegāžu un sniegto pakalpojumu apraksts:

Objektā tika pilnībā rekonstruēts datu pārraides tīkls, veikta 2  komutācijas skapju montāža, datu pārraides komutācijas iekārtu uzstādīšana, kabeļu sistēmas izveide, testēšana un dokumentācijas izveidošana vairāk kā ar 662 pieslēguma vietām. Tika veikta arī visu materiālu piegāde projekta realizācijai.

SIA TEKA telekom visus piegādes un instalācijas darbus veica kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos.

Jūrmalas pilsētas dome apliecina, ka SIA TEKA telekom darbiniekiem ir augsts profesionālisma un kompetences līmenis, darbi tiek veikti ar augstu atbildības sajūtu, iepriekš saskaņojot darbu veikšanas kārtību.