Projekta nosaukums:

Datu pārraides tīkla modernizācijas darbi

Pasūtītājs:

LATROSTRANS SIA, reģ.Nr. 40003190740, „LRDS Ilūkste”, Šēderes pag., Ilūkstes nov., LV-5474

Izpildītājs:

SIA “TEKA telekom”, reg.Nr.40003341785, Maija iela 8, Rīga, LV-1006

Projekta apjoms (EUR): 47 523,85

Projekta apraksts: Datu pārraides tīkla modernizācijas darbi

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada jūnijs līdz 2017. gada oktobris

Nodrošināto piegāžu un sniegto pakalpojumu apraksts:

  1. Datortīkla rekonstrukcijas darbi (~450 pieslēgumi);
  2. Optisko līniju izbūves darbi;
  3. Datortīkla komutatoru montāžas un konfigurācijas darbi;
  4. Maršrutētāju Cisco montāžas un konfigurācijas darbi;

SIA TEKA telekom visus piegādes un instalācijas darbus veica kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos.

LATROSTRANS SIA apliecina, ka SIA TEKA telekom darbiniekiem ir augsts profesionālisma un kompetences līmenis, darbi tiek veikti ar augstu atbildības sajūtu, iepriekš saskaņojot darbu veikšanas kārtību.